April – Oktober 2023
Castello Oldofredi Monte Isola, Via Mirolte, 25049 Iseo BS, Italien
Kollaboration mit José Gaggio